Season   Series   Competition
Home   >  Results
ISU World Junior Short Track Championships 2019 - Montreal (CAN)

Split Times

ISU World Junior Short Track Championships 2019 - Montreal (CAN) - 1000 m - Ranking Finals Preliminaries - Men

 Mateusz KRZEMINSKIChiyuan ZHONGMelle van 'T WOUTMACARAEG JulianTSAI Chia-Wei
1 [2] 15.56 (15.56) [1] 15.44 (15.44) [5] 15.90 (15.90) [4] 15.66 (15.66) [3] 15.65 (15.65)
2 [3] 27.95 (12.39) [2] 27.85 (12.41) [1] 27.70 (11.80) [5] 28.29 (12.63) [4] 28.11 (12.46)
3 [1] 39.13 (11.18) [2] 39.26 (11.41) [3] 39.27 (11.57) [4] 39.34 (11.05) [5] 39.49 (11.38)
4 [1] 49.82 (10.69) [2] 49.92 (10.66) [3] 50.02 (10.75) [4] 50.08 (10.74) [5] 50.14 (10.65)
5 [2] 1:00.26 (10.44) [1] 1:00.14 (10.22) [3] 1:00.38 (10.36) [5] 1:00.67 (10.59) [4] 1:00.54 (10.40)
6 [2] 1:10.07 (9.81) [1] 1:09.97 (9.83) [3] 1:10.13 (9.75) [5] 1:10.54 (9.87) [4] 1:10.43 (9.89)
7 [2] 1:19.51 (9.44) [1] 1:19.41 (9.44) [3] 1:19.55 (9.42) [5] 1:20.30 (9.76) [4] 1:20.17 (9.74)
8 [3] 1:28.95 (9.44) [2] 1:28.87 (9.46) [1] 1:28.62 (9.07) [5] 1:30.20 (9.90) [4] 1:30.19 (10.02)
9 [2] 1:38.254 (9.30) [3] 1:38.464 (9.59) [1] 1:37.725 (9.10) [5] 1:40.473 (10.27) [4] 1:40.363 (10.17)