Season   Series   Competition
Home   >  Results
ISU World Cup 2018/19 - Torino (ITA)

Split Times

ISU World Cup 2018/19 - Torino (ITA) - 500 m (2) - Finals - Men

 YOSHINAGA KazukiWATANABE KeitaBURJAN Csabade LAAT Itzhak
1 [1] 6.88 (6.88) [2] 7.00 (7.00) [3] 7.18 (7.18) [4] 7.26 (7.26)
2 [1] 15.78 (8.90) [2] 15.82 (8.82) [3] 16.12 (8.94) [4] 16.23 (8.97)
3 [1] 24.33 (8.55) [2] 24.36 (8.54) [3] 24.45 (8.33) [4] 24.57 (8.34)
4 [1] 33.07 (8.74) [3] 33.23 (8.87) [4] 42.58 (18.13) [1] 33.07 (8.50)
5 [2] 41.806 (8.73) [3] 41.987 (8.75) [4] 1:00.538 (17.95) [1] 41.756 (8.68)