Season   Series   Competition
Home   >  Results
ISU Shanghai Trophy 2017

Split Times

ISU Shanghai Trophy 2017 - 1000 m - Finals - Men

 DUBOIS StevenREN ZiweiXU HongzhiAN Kai
1 [3] 17.58 (17.58) [4] 17.68 (17.68) [2] 17.49 (17.49) [1] 17.32 (17.32)
2 [1] 30.77 (13.19) [3] 30.94 (13.26) [4] 31.03 (13.54) [2] 30.80 (13.48)
3 [2] 42.33 (11.56) [3] 42.34 (11.40) [4] 42.35 (11.32) [1] 42.26 (11.46)
4 [3] 52.35 (10.02) [2] 52.28 (9.94) [1] 52.20 (9.85) [4] 52.42 (10.16)
5 [1] 1:01.64 (9.29) [2] 1:01.74 (9.46) [3] 1:01.76 (9.56) [4] 1:01.94 (9.52)
6 [1] 1:10.83 (9.19) [2] 1:10.87 (9.13) [3] 1:11.01 (9.25) [4] 1:11.14 (9.20)
7 [3] 1:19.62 (8.79) [1] 1:19.44 (8.57) [2] 1:19.57 (8.56) [4] 1:19.68 (8.54)
8 [3] 1:28.30 (8.68) [1] 1:28.10 (8.66) [2] 1:28.18 (8.61) [4] 1:28.44 (8.76)
9 [3] 1:37.048 (8.76) [1] 1:36.918 (8.83) [2] 1:36.996 (8.83) [4] 1:37.226 (8.80)