Season   Series   Competition
Home   >  Results
ISU Shanghai Trophy 2016

Split Times

ISU Shanghai Trophy 2016 - 500 m - Finals - Ladies

 FAN KexinLIN YueQU ChunyuGUO Yihan
1 [1] 7.26 (7.26) [3] 7.58 (7.58) [2] 7.37 (7.37) [4] (7.77)
2 [1] 16.71 (9.45) [3] 16.95 (9.37) [2] 16.85 (9.48) [4] (9.28)
3 [1] 25.68 (8.97) [3] 25.88 (8.93) [2] 25.78 (8.93) [4] (8.92)
4 [1] 34.69 (9.01) [3] 34.90 (9.02) [2] 34.80 (9.02) [4] (8.94)
5 [1] 43.824 (9.15) [3] 44.581 (9.70) [2] 43.930 (9.15) [3] (9.38)