Season   Series   Competition
Home   >  Results
ISU Shanghai Trophy 2017

Split Times

ISU Shanghai Trophy 2017 - 1000 m - Quarterfinals - Ladies

 WANG YichaoQU ChunyuLEE SuyounLI Xuan
1 [1] 13.72 (13.72) [3] (14.40) [4] 14.58 (14.58) [2] 13.89 (13.89)
2 [1] 24.41 (10.69) [3] (10.83) [4] 25.33 (10.75) [2] 24.64 (10.75)
3 [1] 35.23 (10.82) [3] (10.57) [4] 35.97 (10.64) [2] 35.46 (10.82)
4 [1] 45.84 (10.61) [3] (10.37) [4] 46.32 (10.35) [2] 45.97 (10.51)
5 [1] 56.00 (10.16) [3] (10.10) [4] 56.46 (10.14) [2] 56.12 (10.15)
6 [1] 1:05.96 (9.96) [1] (9.69) [4] 1:06.08 (9.62) [3] 1:05.98 (9.86)
7 [3] 1:15.83 (9.87) [4] (23.72) [2] 1:15.80 (9.72) [1] 1:15.47 (9.49)
8 [2] 1:25.43 (9.60) [4] (21.06) [3] 1:25.54 (9.74) [1] 1:24.95 (9.48)
9 [2] 1:35.120 (9.70) [4] (14.04) [3] 1:35.296 (9.77) [1] 1:34.564 (9.62)