Season   Series   Competition
Home   >  Results
ISU Shanghai Trophy 2017

Split Times

ISU Shanghai Trophy 2017 - 1000 m - Heats - Ladies

 XU AiliGONG LiWANG XiranLEE Suyoun
1 [2] 14.59 (14.59) [3] 14.69 (14.69) [1] 14.33 (14.33) [4] 14.87 (14.87)
2 [4] 25.78 (11.19) [3] 25.65 (10.96) [2] 25.62 (11.29) [1] 25.42 (10.55)
3 [3] 35.73 (9.95) [2] 35.58 (9.93) [4] 35.89 (10.27) [1] 35.55 (10.13)
4 [3] 45.89 (10.16) [2] 45.74 (10.16) [4] 46.01 (10.12) [1] 45.65 (10.10)
5 [3] 56.06 (10.17) [2] 55.96 (10.22) [4] 56.19 (10.18) [1] 55.88 (10.23)
6 [3] 1:05.99 (9.93) [2] 1:05.88 (9.92) [4] 1:06.11 (9.92) [1] 1:05.75 (9.87)
7 [3] 1:15.49 (9.50) [2] 1:15.38 (9.50) [4] 1:15.63 (9.52) [1] 1:15.27 (9.52)
8 [3] 1:24.90 (9.41) [2] 1:24.84 (9.46) [4] 1:25.01 (9.38) [1] 1:24.74 (9.47)
9 [4] 1:46.502 (21.65) [2] 1:34.568 (9.74) [3] 1:34.622 (9.63) [1] 1:34.502 (9.78)